NETTAVISEN: De to snekkerne fra Estland var på vei tilbake til jobb i byggefirmaet Nordpolen Bygg AS i Harstad sommeren 2017, da de mottok SMS fra sin norske arbeidsgiver:

«Hi. We dont have more work for you. You will recive a mail from us today where we will explain the reason for the situation. Br XX» som på norsk blir: - Hei. Vi har ikke lenger arbeid til dere. Dere vil motta en e-post fra oss i dag hvor vi vil forklare årsaken til denne situasjonen. Beste hilsninger XX.

Usaklig oppsagt

Dagen etter mottok de en e-post der de ble informert om at deres retur ikke var ønskelig som følge av liten oppdragsmengde. Videre ble det i e-posten vist arbeidsgiver hadde bekymringer i relasjon til kvaliteten på arbeidstakernes arbeid, samt tilliten mellom arbeidstakerne og arbeidsgiver. Det ble vist til tidsbruk på to prosjekter, samt bruk av firmabil og verktøy utenfor arbeidstid.

Trondenes tingrett i Harstad slår fast at de to estlenderne ble usaklig oppsagt, og at de burde fått advarsler for ankepunktene som arbeidsgiver fremsatte. Retten poengterer også at det er arbeidsgiver som har bevisbyrden for at det foreligger så alvorlige forhold at det kvalifiserer som oppsigelsesgrunn.

Høy terskel for oppsigelse

«Ikke ethvert brudd på arbeidsavtalen eller arbeidstakers plikter gir grunnlag for oppsigelse. Terskelen for å si opp en ansatt er høy, og arbeidsgiver må kunne vise til gode grunner» står det i dommen.

I rettsprosessen la arbeidsgiver fram andre forhold som den var misfornøyd med, men domstolen har ikke tatt hensyn til disse, men lagt SMS-en og e-posten til grunn for oppsigelsen.

De to er tilkjent 276.104 kroner hver. Av dette er 50.000 kroner oppreisning for ugyldige oppsigelse. Det resterende beløp er feriepenger, lønn de ville tjent i oppsigelsesperioden og dekning av kostnader ved flytting fra Nord-Norge. Den norske arbeidsgiveren er også dømt til å betale motpartens saksomkostninger.

- Vi er uenige i dommen og går nå grundig gjennom den for å vurdere en anke, sier advokatfullmektig Siri Kjøren som representerer Nordpolen Bygg AS.

Mine klienter er godt fornøyd. Jeg har ingen kommentar utover det, sier advokatfullmektig Alexander Arnesen som representerer to to estlenderne.