Slår alarm om beredskapen i nord: – Vi kan ikke ha en kystvakt uten helikopter

NH-90 helikopter på Bardufoss flystasjon. Helikoptertypen er merket "Kystvakt" men de nye helikoptrene har ennå ikke gjennomført et eneste operativt tokt med Kystvakten. Foto: Yngve Olsen.

NH-90 helikopter på Bardufoss flystasjon. Helikoptertypen er merket "Kystvakt" men de nye helikoptrene har ennå ikke gjennomført et eneste operativt tokt med Kystvakten. Foto: Yngve Olsen.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Norges Fiskarlag reagerer sterkt på opplysningene om at Kystvaktskipene trolig ikke blir utstyrt med NH-90 helikoptre.

DEL

– Helikopter er en forutsetning for at kystvakta skal kunne løse oppdraget i Nordområdene. Dette vil ha store konsekvenser for sikkerheten til fiskeflåten og de kontrolloppgavene Kystvakten skal løse, sier Kjell Ingebrigtsen, som er leder i Norges Fiskarlag.

En studie fra Forsvarets forskningsinstitutt viser at tilgangen på maritime helikopterressurser vil bli svært begrenset i det neste tiåret. Forsvaret har angitt et behov på 5400 timer i året for NH-90-helikoptrene som skal betjene Marinen og Kystvakten. Studien anslår at man i beste fall vil kunne få ut 2100 timer i 2030.

Ny, hemmelig forsvarsrapport avslører: – Kystvakten må seile uten NH-90-helikoptre i minst ti år 

Ingenting å dele på

Konklusjonen til en arbeidsgruppe, som har vurdert funnene, er at dette er så lite at det ikke er noe å dele på. De tilrår at Marinen får hele potten. I studien blir det drøftet andre løsninger for Kystvakten, innleide sivile helikoptre eller ubemannede droner.

Ingebrigtsen mener det vil være uakseptabelt å seile Kystvaktskipene uten helikopter. Helikoptrene er den viktigste søk og redningsressursen til havs.

– Droner kan naturligvis ikke erstatte et helikopter. Vi sendte før jul brev til Forsvarsministeren og Justisministeren for å få en avklaring om helikoptertjenesten. Henvendelsen er så langt ikke besvart. Vi forventer at de raskt kommer på banen med en redegjørelse, sier Ingebrigtsen.

– I 2001 besluttet man å anskaffe NH-90 til Kystvakten. Helikoptrene skulle innfases fra 2006. Nå skriver vi 2018, og det har fortsatt ikke skjedd noe. Tida for å gå inn og løse denne floken er overmoden, sier fiskarlagslederen.

Kraftige reaksjoner

Også internt i Forsvaret er det sterke reaksjoner på at helikopterskandalen nå ser ut til å vokse i omfang.

– Tilstedeværelse, kontroll og redningsberedskap i våre havområder er det området som verken kan eller bør nedprioriteres, sier Torbjørn Bongo, leder i Norges Offisersforbund (NOF).

Bongo reagerer kraftig på opplysningene om at en hemmelig rapport foreslår å frata Kystvakten all helikopterstøtte ved at samtlige NH90-helikoptrene øremerkes til fregattene. 

Bongo mener en viktig forklaring på problemene som drøftes i rapporten er at Forsvaret ikke har ansatt nok teknisk personell til å utføre vedlikehold på de nye maskinene. Vedlikeholdsbehovet er langt større enn det som lå til grunn da helikoptertypen ble bestilt. I rapporten blir det antydet 50 timers vedlikehold for hver flytime.

– Den tilbakemeldingen jeg får ved besøk på Bardufoss er at den største flaskehalsen per nå er at den tekniske bemanning er altfor lav. Det skuffer meg at både militær og politisk ledelse ikke har sett denne utfordringen, og ikke minst vært villig til å gjøre noe med den. Det må en betydelig oppbemanning til på teknisk side. Dette må være det første tiltaket som iverksettes, og som må gjøre uansett hvilken løsning som velges, sier Bongo.

Mangler personell

NOF-lederen er også skeptisk til ideen om leie inn sivile helikoptre til Kystvakten,

– Å kombinere sivil og militær drift, både organisatorisk og materiellmessig, er noe som eventuelt må utredes svært grundig.

Han påpeker også at manglende ressurser til teknisk vedlikehold vil kunne bli et problem også for andre viktige forsvarskapasiteter.

– Dette vil være en utfordring for Luftforsvaret for flere av flytypene, i tillegg til NH-90. Jeg antar dette vil gjelde, også for F-35, nye P-8 og de nye redningshelikoptrene. Jeg tror ikke Luftforsvaret helt tar utfordringen på alvor, sier Torbjørn Bongo.

Ingen restkapasitet

Regiontillitsvalgt i NOF, Pål Nygaard, er lei av påstanden om at Hærens behov for helikopterstøtte delvis kan dekkes av NH90.

– Dersom det medfører riktighet at NH90 anbefales kun å betjene fregattvåpenet ut fra de operative flytimene som man klarer å produsere, så forventer NOF at Forsvarsdepartementet fra nå av slutter å selge inn «restkapasitet hos NH90» som en ressurs for å dekke inn Hærens dedikerte helikopterbehov. NOF har fra dag én hevdet at denne restkapasiteten ikke finnes. Og nå har FFI tydeligvis dokumentert dette, fastslår Nygaard.

Helikopterskandalen

  • Norge bestilte i 2001 14 helikoptre av typen NH90. Seks skulle betjene marinens fregatter. Åtte var øremerket til Kystvakten
  • Prisen for samtlige helikoptre var 7,2 milliarder kroner
  • Alle maskinene skulle leveres i perioden 2005-2008, men det første landet på Bardufoss først i desember 2011.
  • I perioden 2011-2016 ble det levert ytterligere fire helikoptre og først i 2018 kom nummer seks.
  • I 2012 vurderte regjeringen å bryte kontrakten med fabrikken i Italia pga. de stadige og voldsomme forsinkelsene, men det ble med truslene.
  • Ingen av de NH90-maskinene som har blitt levert har Forsvaret klart å sette i operativ tjeneste på Kystvakten. De første fem maskinene skal nå tilbake til fabrikken i Italia for å oppgraderes.

Artikkeltags