Skifter jobb - går til NHO

Merete Jørstad
 BYTTER BEITE: Merete Jørstad har de siste fem årene vært redaksjonssjef i NRK i Alta, men går nå over til noe helt nytt da hun blir daglig leder 
for Kvænangen Næringsfabrikk. Foto: Erik Lieungh, NRK
ALNK: nærings-utvikling * 1220180420030045003
PLNK: NLY11AVI18042018000 * 1220180420030000001
IPTC:  By-line = NRK 
 Date Created = 2018-04-19
LNNR: 1220180420030046000
Nordlys 20180420 horizontal DPI_72x72 MereteJorstad_5172717a NLY_Kultur Edda Media × 20180420 × NLY_Kultur × 18 × Version2 ×  ×  × 2015-1sr3_4080 × Nordlys_arkiv_678797291

Merete Jørstad BYTTER BEITE: Merete Jørstad har de siste fem årene vært redaksjonssjef i NRK i Alta, men går nå over til noe helt nytt da hun blir daglig leder for Kvænangen Næringsfabrikk. Foto: Erik Lieungh, NRK ALNK: nærings-utvikling * 1220180420030045003 PLNK: NLY11AVI18042018000 * 1220180420030000001 IPTC: By-line = NRK Date Created = 2018-04-19 LNNR: 1220180420030046000 Nordlys 20180420 horizontal DPI_72x72 MereteJorstad_5172717a NLY_Kultur Edda Media × 20180420 × NLY_Kultur × 18 × Version2 × × × 2015-1sr3_4080 × Nordlys_arkiv_678797291 Foto:

DEL

Merete Jørstad, som har ledet Kvænangens kommunes omstillingsarbeid, har sagt opp sin stilling i Kvænangen Næringsfabrikk.

Hun skal nå over i ny jobb i NHO Arktis hvor hun skal jobbe som rådgiver for politikk og kommunikasjon.

- Det er selvfølgelig kjedelig å miste en dyktig medarbeider. Jørstad har gitt omstillingsarbeidet en god start. Det er begynnende utviklingsprosjekter i mange bedrifter, nettverk bygges og kompetansehevende seminarer holdes, og målsetningene om 12 arbeidsplasser de to første årene, er innfridd. At hun velger å gå videre til en så solid organisasjon får vi nesten se på som et kvalitetsstempel – Kvænangen Næringsfabrikk fostrer dyktige folk, sier styreleder Toril Bakken Kåven.

Kåven sier en pressemelding at de straks går i gang med å finne Jørstads erstatter.

- Håpet er at vi skal ha en ny person på plass i løpet av april-mai, men viktigst er det at vi finner rette person som kan drive omstillingsarbeidet videre med samme entusiasme og pågangsmot, avslutter Kåven.

Artikkeltags