Ber folk om å plukke jervebæsj

ØNSKER DNA: Rovdata er spesielt interessert i prøver av hår og ekskrementer som finnes i tilknytning til jervespor.

ØNSKER DNA: Rovdata er spesielt interessert i prøver av hår og ekskrementer som finnes i tilknytning til jervespor. Foto:

Rovdata ber folk om å plukke jervebæsj, og sende inn prøvene.

DEL

– Analyser av hår og ekskrementer fra jerv kan vise om prøven faktisk stammer fra jerv, hvilket individ det dreier seg om og kjønn på dyret. Når vi kobler resultatene med tidligere prøver, så kan det fortelle om jerven er kjent fra før, størrelsen på reviret og slektskap, skriver Jonas Kindberg, leder av Rovdata, i en pressemelding.

Rovdata er spesielt interessert i prøver av hår og ekskrementer som finnes i tilknytning til jervespor.

– Jerven er gjerne innom og markerer på synlige punkt i terrenget, som stein som stikker opp av snøen, enkeltstående trær mv. og hår kan ofte finnes på trestammer og kvister etter at jerven har markert eller klatret.

– Husk å ikke ta direkte på skiten, men vreng posen rundt prøven, slik du ville gjort med en hundeskit og knyt igjen. Kun én skitprøve i hver pose og merk posen med funnsted. Ta med prøven hjem og frys den ned fram til overlevering til SNO, skriver Rovdata i meldingen.

Prøvene kan leveres inn til de lokale rovviltkontaktene.

Artikkeltags