De tror Morten Skandfer, kommunestyrerepresentant i Tromsø og førstekandidat for Troms Venstre til høstens stortingsvalg.

Han har laget en skisse for hvordan en framtidig Tromsbane kan se ut, med forbindelse fra Trondheim til Harstad og Tromsø, via Narvik.

- Det er en stilisert fremstilling, men vi er jo mange i nord som savner et skikkelig jernbanetilbud. Vi har mye gods som skal transporteres og er eksportavhengige for å tjene penger. I dag går alt dette på trailer, med unntak av Narvik der det går på jernbane via Sverige, sier Skandfer til Nordlys.

Økt sjømateksport

Drømmen om jernbane i Troms er slettes ikke ny. Likevel mener Venstre-politikeren at drømmen i dag er nærmere virkeligheten, enn den har vært på lenge.

- Dersom vi skal ha en femdobling av sjømateksporten der det meste skjer fra nord, kan ikke det gå på veier med trailertrafikk. Det hjelper lite at trailere går batteri, hydrogon eller er selvkjørende. Det er likevel belastende for veinettet, for folk som ferdes og bor langs veiene, sier Skandfer.

Det betyr dobbeltspor på Ofotenbanen og elektrifisering av Nordlandsbanen, men også utbygging i Troms, mener han.

 

- Godstransport er den store grunnen til å bygge jernbane i nord. Når den først er på plass, kan man selvfølgelig også kjøre passasjertog slik som på Ofotenbanen. Vi blir ofte møtt med at det bor for få folk nordpå til å forsvare en jernbaneutbygging, men da pleier jeg å spørre tilbake om vi kanskje bare skal legge ned Ofotenbanen? Det er mengden gods som er argumentet, sier Skandfer.

- Vi må ha en rask, sikker og trygg transport av store godsvolumer. Det må selvfølgelig være elektrifisert, slik at vi får en grønn, utslippsfri transport. I dag er vi for avhengige av fossil energi for å få transport fra Nord-Norge. Det gjør oss veldig sårbare, legger han til.

Flere bak kravet

Troms Sp vedtok i februar at de ønsker utredning av jernbane i Troms. Tromsø kommune satte i fjor ned et eget jernbaneutvalg. Agenda Nord-Norge har også engasjert seg i saken og på helgens landsmøte vedtok SV at de ønsker å realisere jernbaneutbygging i nord.

 

- Vi er det første partiet som faktisk sier rett ut at dette skal realiseres. Det er en gigantseier, sier Torgeir Knag Fylkesnes, stortingsrepresentant for Troms SV.

Også Miljøpartiet de Grønne (MdG) er - ikke uventet - positive til jernbane i nord. I utkastet til partiprogrammet som skal vedtas på landsmøtet i mai, ønsker de utredning av Nord-Norge-banen.

- Det er er fantastisk hyggelig at flere samles bak et felles nordnorsk krav om fortgang i prosessen. Det gir en mulighet vi ikke har hatt før og nå må fylkespartiene begynne å jobbe mot sine sentrale organisasjoner, sier Mikal Nerberg, førstekandidat for MdG i Troms.

Det er med andre ord ikke bare Venstre som har reaktualisert kravet om Tromsbanen.

Statsminister Erna Solberg (H) er på sin side mer lunken. Hun har tidligere uttalte til Nordlys at kostnadene av jernbaneutbygging i Nord-Norge, ikke må undervurderes.

- Mange allierte

- Hvor realistisk er det å få gjennomslag for dette?

 

- Vi er mange allierte. I mitt parti har vi et punkt på programmet som skal vedtas på landsmøtet om to uker, som handler om utredning av jernbane i nord. På den måten vil vi få tallene på bordet - hvor vi kan bygge, hva det koster, hva inntjeningen er og hvilke løsninger som er aktuelle. Mulighetene for å få dette til, er større enn de har vært de siste 70 årene. Det dreier seg om klimasaken, at vi har et skifte i transportteknologi og økt godstransport fra Nord-Norge som verdiskapingsregion, sier Skandfer.

- Vi kan argumentere for at vi må investere i jernbane for at vi skal klare den verdiskapingen som forventes av oss. Det handler også om at oljealderen etter hvert tar slutt, og at det er havet vi skal leve av. Det vi produserer fra havet, skal vi sende til kunder som er veldig langt borte, fortsetter han.

Skandfer legger til at det er mange som i dag jobber mot sentrale politikere for å få gjennomslag for jernbanesaken.

- Det er inspirerende å jobbe med perspektiver fra nord, når vi klarer å gjøre det nasjonalt relevant. Vi kan glede oss over at det i Nasjonal transportplan er en stor togsatsing, selv om det skjer i sør. Nå er forventningen at det også følges opp i nord, sier han avslutningsvis.