iFinnmark: – Vi studerer to – tre forskjellige linjer til Kirkenes; via Neiden, via Pasvik, og sammenligner de med hverandre. Kostnadsanalyser vil bli gjennomført, sier prosjektansvarlig Timo Lohi i den finske underregionen Nordlige Lapland til High North News (HNN).

Finske og norske transportmyndigheter undersøker i fellesskap mulighetene for jernbane fra Finland til Kirkenes. Studien ventes å være ferdig sent i 2019.

– Utfordringene våre er særlig relatert til samisk kultur, reinsdyrdrift og naturen. Er det mulig å finne en rute som både er gjennomførbar og har så liten effekt på miljøet som mulig? Hva koster en slik rute, spør Lohi ovenfor HNN.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

 

Plass ved havna

Sør-Varangers ordfører Rune Rafaelsen (Ap) møter samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) fredag neste uke for å diskutere jernbanen.

Den norske regjeringen har stilt seg positiv til prosjektet, hvis det kommer et finsk initiativ. Regiondirektøren for vegvesenet tror jernbanen kan ende i den planlagte stamnetterminalen bak Høybuktmoen.

– Vi er involvert i adkomst til den nye havna i Kirkenes, som eventuelt vil være endepunktet for jernbanen. Og vi har lagt det opp planmessig, skapt rom, areal og tatt høyde for at det skal være mulig å få til adkomst for både veg og jernbane, sier Naimak til HNN.

Finnene har begynt arbeidet med jernbane fra Rovaniemi til Sodankylä, men ikke videre til Norge.

LES OGSÅ: Ønsker en utredning av jernbane mellom Kirkenes og Rovaniemi

Ja fra de folkevalgte

Fylkestinget stilte seg i juni bak Finlands forslag om å lage konsekvensutredning av jernbaneforbindelse mellom Kirkenes og Rovaniemi:

«En jernbane mellom Kirkenes og Rovaniemi vil åpne nye muligheter for fiskerinæringen, reiseliv, mineralnæringen, olje/gass og en forventet økning i trafikken langs Den Nordlige Sjørute

Finland foreslår å lage en konsekvensutredning for en jernbaneforbindelse mellom Rovaniemi og Kirkenes. Finnmark Fylkesting slutter seg til dette forslaget, og vil i samarbeid med nasjonale, regionale og lokale myndigheter både på norsk og finsk side, være en aktiv part i dette arbeidet i en realisering av en jernbane mellom Rovaniemi og Kirkenes.»

Uttalelsen ble enstemmig vedtatt av fylkestinget.