Jekta vil utvide og bygge høyere, men naboen er skeptisk og kommer med en advarsel

En helt ny etasje kan få konsekvenser for luftfarten på andre siden av veien.