Folk sto i kø da Johanne (28) åpnet på Jekta: – Det blir ei heftig helg

Tre nye åpninger på samme dag på Jekta.