- Jeg vil advare om at det kan bli for mye Gunnar og for lite ordfører

Ordfører Gunnar Wilhelmsen måtte svare for sine personlige og økonomiske bånd til Hurtigruten. Sentralt i formannskapet var et 15 minutt langt privat møte under fire øyne med Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam.