Jakter lokale smittesoner i Tromsø – bedrift og barnehage testes

Kampen for å bryte smittekjeden i Tromsø fortsetter. Nå jakter man også potensielle smittesenter lokalt.