Åpnet for rypejakt 14. september. Åtte dager senere måtte grunneierlaget stanse jakten

Høst betyr også tid for jakt. I Troms er det imidlertid knapt med rype mange plasser, og flere utmarkslag har sett seg nødt til å avlyse eller avslutte jakten tidlig.