Mange eldre vil heller ha Fjordland enn maten fra ISS. Men kommunen kan likevel bli nødt til å forlenge avtalen

Bjørn Gunnar Jørgensen i Frp vil ha svar på hvor maten skal komme fra når kontrakten går ut. Svaret kan fortsatt bli ISS.