Når skoleåret slutter i juni, er det vanligvis klart for sommerferie for elevene. Noen fortsetter ei stund på SFO, men i år kommer det et helt nytt tilbud til alle barn og unge i grunnskolen – nemlig sommerskole.

– Vi gleder oss til å sette sammen et innholdsrikt og variert opplegg for barn og unge i sommer. Sommerskolen har fokus på at det skal være sosialt, faglig høy kvalitet og at deltakerne skal oppleve mestring, forteller prosjektleder Stina Grønbech i ei pressemelding.

Idretter og aktiviteter

Tromsø kommune har fått åtte millioner kroner fra regjeringa til å lage et gratis tilbud om sommerskole.

Målet er å gi flere unge en arena der de kan delta i sosiale og kulturelle aktiviteter, og gi eleven mulighet til å få faglig påfyll.

Sommerskolen er nå godt i gang med planleggingen av aktiviteter sammen med ulike samarbeidsaktører. Barna vil få tilbud om å prøve ut ulike idretter og aktiviteter, fra dans til kreativ teknologi. Det jobbes nå med å ansette rundt 40 aktivitetsledere.

Vedtok utredning

Bakgrunnen for prosjektmidlene er at regjeringa bevilget 500 millioner kroner til nye og utvidede sommerskoletilbud for elever i grunnskolen i forbindelse med koronaepidemien. Tromsø kommune søkte og fikk tilskuddet som ligger på rundt åtte millioner kroner.

Tidligere i år foreslo også Erlend Svardal Bøe (H) at kommunen skulle tilby sommerskole.

– Sommerskolen skal ikke være tradisjonell skole, men en mulighet til også å få mer lek inn i undervisninga samtidig som man oppnår faglig progresjon, sa Bøe i februar.

Formannskapet vedtok deretter at kommunen skulle utrede et tilbud om sommerskole.

Nå er det altså allerede klart at det blir et slikt tilbud i uke 25, 26, 31 og 32.

Minst ei uke

Sommerskolen skal arrangeres på skoler og egnede steder. Alle elever som ønsker det vil få tilbud om å delta minst ei uke på sommerskole.

Påmeldinga åpner 3. mai.