Nettavisen: Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) er bekymret for at så mange innvandrere står utenfor arbeidslivet. Nesten halvparten av de som mottar sosialhjelp fra Nav er nå innvandrere, om lag 67.000 personer.

- Jeg er bekymret for at alt for mange står utenfor arbeidslivet og er passive trygdemottakere, og innvandrerandelen er nå økende. Det er ikke bra verken for den enkelte, eller for samfunnet, sier Hauglie til Nettavisen.

Hauglie foreslår derfor flere lovendringer for å få flere bort fra trygd.

- Jeg frykter at innvandrere og flyktninger blir en egen underklasse i Norge, og at dårlige levekår kan gå i arv. Vi må få flere bort fra trygd, og over i arbeid, konstaterer hun.

- Det er alarmerende

Arbeidsministeren mener bærekraften i velferdssamfunnet rett og slett avhenger av at flere kommer i jobb.

- Det er arbeid som finansierer helsevesenet, skolene og velferden vår. Da må vi sørge for at så mange som mulig som kan jobbe, kommer seg i jobb, sier hun.

Hun viser også at en av hovedårsakene til fattigdom i Norge, er innvandring.

- 28,5 prosent av innvandrerne lever i vedvarende lavinntekt. Det er alarmerende, sier Hauglie, og påpeker:

- Mange kan for dårlig norsk, og blir derfor stående utenfor både arbeids- og samfunnsliv. Jobb er nøkkelen til integrering. Vi ønsker at så mange som mulig forsørger seg selv, og blir en del av storsamfunnet, sier hun.

- Det er et paradoks

Hauglie vil nå endre Navs Kvalifiseringsprogram (KVP), som er en lovpålagt oppgave for alle kommuner, der formålet er at man gjennom oppfølging kommer i arbeid.

- For mange står langt unna arbeidslivet og trenger mer kvalifisering og tettere oppfølging. Derfor foreslår jeg nå lovendringer som vil gjøre Kvalifiseringsprogrammet i Nav mer tilgjengelig for dem som trenger det mest. Aldersgrensen endres og det blir bedre mulighet til å ta utdanning, sier hun.

Hun sier ordningen får mange i jobb, men mener det er et paradoks at det blir stadig færre som deltar i programmet.

- I flere kommuner ser vi at om lag halvparten av dem som deltar på KVP kommer seg i arbeid. Det forteller meg at dette er et Nav-program som det bør satses mer på. Husk at vi snakker om mennesker som i utgangspunktet står veldig langt unna arbeidslivet, og der alternativet er passivitet og lediggang, sier Hauglie.

- Arbeidsplikt for mottakere

Hun ønsker også å utvide aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere, for å få flere voksne Nav-klienter til å «stå opp om morran».

- Nesten halvparten av sosialhjelpsmottakerne er innvandrere. Dette er en utvikling vi ikke kan la fortsette. I fjor innførte regjeringen derfor aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30. Nye tall tyder på at det får ungdommen bort fra trygd. Derfor oppfordrer jeg nå kommunene til å innføre arbeidsplikt også for voksne sosialhjelpsmottakere, sier Hauglie.