(Nordnorsk debatt)

Det fremstilles som om Nye Veier har besluttet å utsette utbedringen av flaskehalsene i Nord-Troms. Det stemmer ikke. Det er heller ikke riktig at det kun er i nord at veiprosjekters fremdrift påvirkes av det som skjer i verden.

Både politikere og aviskommentatorer har reagert sterkt på at undertegnede i et intervju med Nordlys ikke legger skjul på at kostnadsøkninger som følge av energikrise, krig i Europa og generelle prisøkninger gir konsekvenser for fremdrift i prosjekter som ikke er igangsatt.

De aller villeste reaksjonene handler om at det kun er prosjekter i nord som påvirkes. Slik er det jo ikke. Temmelig langt ifra.

I mai kunngjorde Nye Veier at tre konkurranser om utbygging av store veiprosjekter som opprinnelig var planlagt å settes ut i markedet i år og neste år, blir utsatt. Årsakene vi oppga var galopperende prisøkning på en rekke innsatsfaktorer i veibygging.

Det er fortsatt stor usikkerhet og betydelig risiko i markedet. Vi ser andre store byggherrer, både private og offentlige, nedskalere, utsette og avlyse byggeprosjekter. Det er høye energipriser og høye priser på råvarer som er viktige innsatsfaktorer i veibygging. Dette er elementer som gjør noen av våre prosjekter svært kostbare akkurat nå. Mange har uttalt at anleggssektoren ble truffet av en «perfekt storm». Vi er langt på vei enige.

Prosjektene Nye Veier bestemte seg for å sette bremsen på i mai, var alle store milliardprosjekter, og to av dem handler om svært ulykkesbelastede veistrekninger.

Nye Veier har ikke besluttet å utsette arbeidet med E6 Nordkjosbotn-Hatteng og E6 Olderdalen-Langslett. Ettersom disse ikke hadde en dato for verken oppstart eller for anbudskonkurranse, var det heller ingen grunn til å beslutte noe utsettelse. På spørsmål fra Nordlys om jeg trodde disse kom i gang med det første, svarte jeg: «Nei, det tror jeg ikke.» En skal jo være ærlig, og da må vi si det som det er (selv om «med det første» er et fleksibelt uttrykk).

Aviskommentator Maja Sojtaric er klarsynt og hevder vi venter til prosjektene blir enda dyrere slik at de blir fullstendig ugjennomførbare. Hennes innsikt i det internasjonale entreprenørmarkedet vil være gull verdt for enhver byggherre. Heldigvis er det sånn at markedet ser ut til å stabilisere seg, og vi registrerer at for eksempel stålprisene er på vei ned etter at de eksploderte i vår.

Nye Veier har en viss årlig sum vi skal planlegge, bygge og drifte og vedlikeholde veier for. Vårt samfunnsoppdrag er blant annet å skaffe samfunnet mer vei for pengene. Om veien vi skal bygge er i nord eller sør spiller ingen rolle. Dersom man løfter blikket fra de aller nærmeste omgivelsene i Tromsø, vil både Sojtaric og flere se at andre regioner i har kritisert Nye Veier for å utsette prosjekter og områ seg i et risikofylt og uoversiktlig anleggsmarked. De fleste har imidlertid etter hvert forstått rasjonale som ligger bak våre beslutninger – selv om skuffelsen og frustrasjonen, forståelig nok, er der.