Ingen av søkerne oppfylte UiTs krav for ansettelse. Da ble den faste stillingen omgjort til et prosjekt

Rektor Anne Husebekk bekrefter at Roger Ingebrigtsens manglende høyere utdanning ville vært et hinder for å tilsette ham i en fast rådgiverstilling ved UiT.