Forsvarspolitisk talsmann Per-Willy Amundsen i Frp kritiserer konkurranseutsettinga av renholdet i Forsvaret: - På ville veier

Tar saken opp med forsvarsministeren.