Tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen tror det er finske byråkrater som nå skaper problemer mellom Norge og Finland etter at finnene strammet inn på praksisen om midlertidig import av kjøretøyer.

- Dette setter finnene i et dårlig lys, sier Ludvigsen.

LES OGSÅ: Norske vinterturister for importsjokk

Ludvigsen er den norske representanten i Grensehinderrådet, som jobber med  fjerne grensehindringriger mellom de nordiske landene. Han har tatt regelen om midlertidig import av kjøretøy helt til topps i systemet.

- Bygger murer

- Jobben er å fjerne murer, ikke bygge nye murer. Det er byråkrater som leser og iverksetter sånn regler, sier Svein Ludvigsen.

Han var for to uker siden i et to dagers møte i Grensehinderrådet i København og har brukt anledningen til å slåss for å få finnene til å snu i saken som både rammer Nord-Troms-kommunene, bygda Kilpijärvi og alle de norske som bruker bruker grensebygda til fritidsutflukter.

LES OGSÅ: - Trodde det var en aprilspøk

- Det er bare finnene som praktiserer denne regelen. Ikke Sverige. Ikke Danmark. Alle statsministerne er enige om det skal bli enklere, men dette er det motsatte. Dette er et grensehinder for de som pendler, studerer, jobber, driver næring og for privatpersoner. Dette er en ordning som ikke løser noen problemer i Norden.

Fått kopier

Ludvigsen sier at Grensehinderrådet mandat er å bidra til fri bevegelse over grensene for enkeltpersoner og foretak.

Ludvigsen sier at han har brukt Nordlys sine artikler om importavgiften for å overbevise finnene om dette er ikke er en god sak for dem.

- Finnene har fått kopier av alt Nordlys har skrevet om denne saken. Det setter dem i et dårlig lys.

LES OGSÅ: Finnene skjønte dette bare ville bli tull

- Vi har ingen myndighet, men vi kan gjøre finnene kjent med konsekvensene. Noen må gripe inn, jeg kan ikke tenke meg annet. Her må man bruke klokskap, sier Ludvigsen.

Det er sagt at den skal komme noe fra finske myndigheter denne uka. For to uker siden besluttet de å endre på noe av praksisen for skutere og ATV-er for eksempel. Regel-praksisen ville straffet norske camping- og skuterturister i Kilpisjärvi knallhardt med blant annet krav om sikkerhet for snøskutere. Dette bortfaller nå.

LES OGSÅ: Blir ondt å være norsk i Finland

I et skriv fra finnene datert 11. september stor det blant annet at"reisende som ankommer fra land utenfor EU, behøver nå som regel, ikke å levere en skrifltlig tolldeklarasjon eller stiller sikkerhet  for et transportmiddel de fører inn i landet på for eksempel en tilhenger".

Dette var en av stridens kjerner da reglene skilte mellom aktiv og passiv transport.  Passiv transport, som snøskutere og ATV,  skulle skattelegges.

Men fortsatt gjenstår det problemet med campingvogner, som er definisjon må tas med hjem til Norge etter endt helg i for eksempel Kilpisjärvi.