I ti år har Sebastian (22) kjempet for hjertebarnet. Nå reiser bygget til 145 millioner kroner seg

Til våren tror han på en ny verden for bydelen i Tromsø.