I uke 39, altså mellom 27. september og 1. oktober, vil militært personell, både norsk og utenlands, befare terreng, veier og en del anlegg før Cold Response-øvelsen. Den starter i mars 2022.

- Arbeidet vil kunne berøre enkelte beboere og trafikanter i de aktuelle områdene, skriver Forsvaret i en pressemelding.

Totalt vil rundt 600 personer fra Forsvaret, sivile myndigheter, allierte og partnerland gjennomføre undersøkelsene. Dette vil primært foregå i fylkene Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag og Innlandet.

– I forbindelse med befaringene og undersøkelsene vil soldatgrupper midlertidig kunne stanse trafikk langs enkelte veier, gå i terrenget og ta kontakt med grunneiere, skriver de.

Øvelsen Cold response forventer rundt 30.000 deltakere på øvelsen i 2022.

– For at øvelsen skal bli så bra og utbytterik som mulig, er det viktig med flere og grundige forberedelser og befaringer, skriver de.

Disse veiene vil bli påvirket i Nord-Norge:

  • Narvik til Nordkjosbotn og videre opp til Tromsø (både E6 og kystaksen)
  • Strekningen Bjerkvik til Harstad
  • Senja
  • I tillegg kan det bli noe aktivitet i Bodø-området i Nordland og på Porsangmoen i Finnmark