I kvartal etter kvartal har banken knapt hatt tap. Nå har de tapt 118 millioner på tre måneder

Tapene på bedriftskunder vil trolig fortsette å øke.