Søndag kveld skal Troms Kraft Nett spenningssette kraftlinjen mellom Håkøybotn koblingsstasjon og Kvaløya.

- Kraftnettet vil bli skrudd på en gang mellom klokken seks og klokken åtte søndag kveld, opplyser avdelingssjef i Troms Kraft Nett, Fred Arnesen.

Vindkraft

Kraftlinja fra Håkøya koblingsstasjon til Kvaløya trafostasjon skal reetableres slik at linjen blir kraftigere og strømtilførselen mer stabil.

- Strømlinjen vil ta i mot vindkraften på Raudfjell og Kvitfjell vindkraft, sier Arnesen.

Reetableringen vil ikke medføre opphold i strømtilførselen søndag kveld.

- Hvis alt er som det skal være er det bare å skru på en bryter, også vil linjen være operativ med forsterket kapasitet inn til Tromsø. Det er gjort på et blunk, forsikrer han.

River den gamle linja

Deretter skal linjen fra 1976 demonteres.

- Arbeidet med å rive den gamle linjen vil ta noen måneder. Deretter venter litt opprydningsarbeid, vi skal pusse på sår og skader i terrenget slik at det er i minst like bra stand som når vi startet arbeidet med kraftlinjen, forsikrer han.

Men ryddingen vil ta litt tid.

- Ettersom det snart er vinter vil arbeidet trolig måtte strekke seg til våren og forsommeren, sier Arnesen.