Siste dag på jobb før helga fikk kommuneoverlegen i Lyngen tidenes beskjed fra Helsedirektoratet.

– Lyngen kommune har i dag fått innvilget tilskudd fra Helsedirektoratet på 1,5 millioner, til utvikling og styrking av legevakten. Jeg fikk vite det for en time siden, sier en overlykkelig Hans-Olav Holtermann Eriksen til Nordlys fredag ettermiddag.

Maks uttelling

Tilskuddet er maksbeløpet av hva kommunene kunne få.

Selve tilskuddet vil brukes til å investere i moderne utstyr og gode digitale løsninger for innbyggerne i kommunen.

– Samt til styrking av kompetanse gjennom trening og kursing, sier Eriksen.

Uvanlig stabil legedekning

Fastlegekrisen i Norge har de siste månedene opptatt mye plass i nasjonale medier, og over 150.000 nordmenn står uten fastlege.

Lyngen er i en noe unik posisjon med fire fastlegehjemler som alle er besatt, slik at alle innbyggerne har tilbud om egen fastlege. To av fastlegene har vært i Lyngen i mer enn 20 år, og har bidratt til en uvanlig stabil legedekning.

Fra desember 2021 har to nye fastleger kommet på plass, begge spesialister i allmennmedisin. I tillegg har Lyngen tre vaktleger, som jobber to uker på og fire uker av i det som kalles nordsjøturnusordning.

– Disse er kommunalt ansatt med fastlønn. Når fastleger må gå vakt, er det faste honorarer som kan koste kommunen mye. Å ha egne leger som er ansatt er faktisk besparende for Lyngen, og i tillegg skjermes fastlegene fra å måtte ta legevakt i tillegg til dagjobben sin, sier kommuneoverlegen.

Lyngenmodellen: – Den skaper stabilitet

I mange kommuner må fastlegene gå vakt kveld og natt etter dagtidsjobben, og i gjennomsnitt jobber fastlegene 55 timer i uka hele året rundt.

– Slik har Lyngen dedikerte fastleger og faste vaktleger som avlaster hverandre. Det skaper stabilitet og gjør kommunen mer attraktiv for allmennleger, mener Eriksen.

Modellen for legetjenesten i Lyngen har ifølge sistnevnte fått mye oppmerksomhet de siste månedene fra nasjonale kompetansesentre og Helsedirektoratet.

– Da vi har full legedekning både blant fastleger og vaktleger. Mange kommuner har utfordringer med både legevakt og fastlegedekning. Lyngen sin modell er interessant og kan være til inspirasjon for andre små og mellomstore kommuner, sier Eriksen.