(Nordnorsk debatt)

Hadia Tajik har med sin handlekraft fremstått som Støre-regjeringens sterkeste kort. Men kan stjerneskuddet være i ferd med å slokne?

Saken om pendlerboliger i Oslo, der hun i den aller første fasen sist helg fikk mye sympati, begynner i sum å bli svært alvorlig for henne. Man kan si mye om hendelsene, men noen "presseskandale" er det i alle fall ikke.

Etter hvert som mer og mer kommer frem i mediene, tyder mye på dokumentforfalskning knyttet til en leieavtale. Det er i så fall, hvis det stemmer, en kriminell handling.

Tajik og nettverket rundt henne har de siste dagens gått First House en høy gang med å rigge en motkampanje i de redaktørstyrte mediene, men også på Facebook. Dessverre for statsråden har det slått tilbake som rekyl.

Kanskje har hun vært for flink, for ivrig? Det blir brukt mot henne at hun er så dyktig på PR og spinn i media. Det er elegant utført, men håndteringen har også blitt et problem.

Det blir sett på som en avledningsmanøver for å tilsløre det som kan være alvorlige forhold. Når hun i tillegg skyver hæren av rådgivere foran seg og selv går i dekning, gjør hun det ikke lettere for seg selv.

Vi har lagd foreldelsesfrister knyttet til brudd på norsk lov. Om Tajik har gjort noe straffbart i 2006, kan hun ikke etterforskes for det. Det er for sent.

Dersom det hadde skjedd innenfor en juridisk frist, er det mer enn sannsynlig at politiet ville sette nærmere på saken hennes. Men det er ikke lengre relevant juridisk, kun i en moralsk kontekst.

Et viktigere spørsmål er derfor om det finnes en politisk foreldelsesfrist. Det gjør det kanskje, men finnes det for en arbeidsminister som nå er satt til å ha NAV i sin portefølje?

Og finnes det foreldelse for en som har gjort det til en profilert kampsak å bekjempe ulovligheter i arbeidslivet?

Det man til syvende og sist må stille spørsmål ved, er om skaden er uopprettelig for Arbeiderpartiets nestleder. Det skal man være forsiktig med å si noe bastant om.

For er det en ung og uerfaren rådgiver hos Bjarne Håkon Hansen gjorde i 2006, så grovt at hun 16 år seinere ikke kan være statsråd?

Der står saken og vipper. Tajiks politiske liv står på spill de nærmeste dagene. Hennes problem er at avsløringene finner sted med et bakteppe som ser ut som et kappløp mot bunnen for Stortingets omdømme. De mange sakene om pendlerboliger fremstår som organisert svindel i det folkevalgte og politiske toppsjiktet.

Det er derfor et klima med alle de andre avsløringene i mediene, rundt blant andre Kjell Ingolf Ropstad og Eva Kristin Hansen, som gjør at det er mye vanskeligere å overleve slike saker i dag enn for bare ett år siden.

Når en familieminister gikk av og senere også en stortingspresident, hvorfor skal det være annerledes med en arbeidsminister noen måneder senere? Alvoret i saken synes så langt å være noenlunde den samme.

Utfallet av Tajik-affæren kan bli et dramatisk fall for Støre-regjeringen. Den eneste statsråden som så langt har fått terningkast seks for sitt politiske arbeid, kan bli den første som må gå av.

Da vil Jonas Gahr Støre ikke bare ha mistet det som kanskje er en kommende statsminister. Men mer akutt for ham; en sentral midtbanespiller i en regjering som allerede vakler faretruende.

Det er med andre ord mer enn Hadia Tajiks politiske karriere som ligger i potten. Det gjør også regjeringens muligheter for å gjenopprette tillit etter det som så langt har vært en katastrofal høst og vinter.

Det begynner å bli mye i og for Arbeiderpartiet nå. Som om ikke strømkrise, pandemi, kaos rundt fylker og kommuner er nok.

Først felte den ene nestlederen i Trøndelag seg selv. Nå kan det se ut til også nestlederen fra Rogaland er i ferd med å lide samme skjebne.

En ting er sikkert. Hvis hun overlever denne stormen, vil Hadia Tajik bli en av de aller mektigste figurene i norsk i politikk i flere tiår fremover. Kanskje den aller mektigste.