(Nordnorsk debatt)

Innledningsvis finner jeg det nødvendig å presisere at jeg ikke anser meg sjøl for å være profet i egen bygd eller i et naboland. Og jeg tror heller ikke på dommedagsprofetier hvis byvedtaket ikke hadde kommet – i alle fall slik det skjedde.

I tilfelle innlegget fra Tor Nymo i Nye Troms 15. okt. også var myntet på undertegna, gjør jeg det enda en gang klart: Jeg har ikke påstått at dette vil føre til sentralisering, men har vist til en rekke eksempler som fører til sentralisering! Derfor har jeg to ganger spurt etter nøkkelen som viser at dette ikke vil skje! Uten å få svar!

Det handler ikke om for eller mot Bardufoss!

Jeg har oppfattet andre spørsmålsstillere som positive og engasjerte mennesker som ønsker det beste for kommunen, tettstedet og bygda si. Dette gjelder også alle de som har stilt spørsmål gjennom «feisbukk». Hvis man tenker litt etter skjønner jo de aller fleste at dette slett ikke handler om for eller mot Bardufoss, men om kommunen vil makte dette, uten at vi nå får enda flere kutt og innstramminger som rammer de svakeste og småsamfunnene. Vi har jo god erfaring med det! Om noen ber om eksempler er det bare å si fra! Hvis ikke, så kommer de likevel! Det ligger i kortene at nye kutt og innstramminger er på gang i flere deler av kommunen.

Så til et par andre ytringer som jeg ikke tviler ett sekund på er ærlig ment, men som man på en måte føler seg klemt opp i et hjørne av? Spesielt når de kobles til en setting som dette prosjektet:

«Negativitet avler negativitet og positivitet avler positivitet», i forbindelse med «bolyst-prosjektet»

I likhet med meg sjøl er jeg ganske sikker på at de aller fleste er positive til bolyst-prosjektet, selv om man stiller spørsmål i forbindelse med byprosjektet!

«Nå skal vi brette opp ermene!»

Har det ikke vært noen grunn for både politikere og oss andre til å brette opp ermene før vedtaket om by? Jeg har bare en følelse av at det hvert eneste år er utrulig mange mennesker som har brettet opp ermene innafor en rekke etater og områder. Ikke minst innafor helse og omsorg, matprodusenter og alle frivillighets- og kulturinstanser.

Hvorfor sitter de andre partiene så stille i båten?

For at man ikke skal få en følelse av at det bare er en (eller evt. flere)som leder an i byprosjektet, stiller jeg noen (av mange) ubesvarte spørsmål på nytt. De går til ledelsen i de involverte fem partier som bl.a. har et vesentlig ansvar for å forvalte alle innbyggernes ve og vel. (Det er forresten flere enn meg som forventer et svar!).

  • Hvorfor hastet det slik med å få et byvedtak?
  • Hvorfor ville man ikke prøve å få «litt kjøtt på planen» på forhand, slik at man kunne ha ei viss peiling på ka visjonene inneholdt? (hvem og hvordan skal dette administreres, lønnsbudsjett, framdriftsplan, skatter, kommunale avgifter osv.)
  • Mener dere fortsatt at vedtaket ikke vil koste noe, får det noen konsekvenser for innbyggerne og får det ingen konsekvenser for kommunebudsjettet?
  • Hvordan kan det stå i Nye Troms, 23. sept. Side 2: «Folkemøter har blitt holdt og folket er blitt spurt» Vi har ingen andre tall å vise til enn ca 40 stk! Hvorfor får vi ikke vite hvor de andre folkemøtene om prosjektet er holdt? (etterlyst tidligere av undertegna og nå nettopp av andre).
  • Er prosjektet tenkt tatt inn i kommuneplanen som nå skal utarbeides og hvordan?
  • Vær så snill å fortell oss om visjoner for resten av kommunen!

Ei oppfordring til slutt! (gjelder alle 7 partiene):

Vær også så snill og møt opp på de plassene i kommunen der det med stor sannsynlighet blir foreslått kutt og nedskjæringer! Møt opp i skolekretser der det tenkes nedlegging og sentralisering!

Tips: Bakkehaug skole, Øverbygd syke– og omsorgssenter, Karlstad skole! Fortell dem så hva som er i emning! Vær så ærlig og si at dere praktiserer «bank igjenna prosjekter dere ikke har dekning for først, så tar vi kuttan og nedskjæringene etterpå.

Nøyaktig etter samme lest som by-prosjektet er lagt opp etter! Fordi man ikke setter tæring etter næring!

En viktig detalj i denne sammenheng:

Ta med bolyst-prosjektet, snakk med folk, spør og lytt til folk! Vær også så snill og fortell folk hvor i kommunen vi så alt for lenge har erfart at nedskjæringene kommer! Kanskje er det på tide at dere spør fortvilte foreldre og andre som ser og opplever lokalsamfunnet blir avspist – bit for bit? Ka betyr bolyst for disse? Ka kan vi hjelpe dokk med? Ka kan vi tilrettelegge? Boliger, vedlikehold av boliger, kommunale veier osv, osv?

Da kan man i alle fall smykke seg med at man har spurt mer enn 40 stykker!

PS: Jeg har lenge heiet på Sp for at de har gått i front for å sette sentralisering/desentralisering på dagsorden. Ap har nølende og fram og tilbake manøvrert seg kanskje delvis etter? Og jeg ser gledelig og betydelig bedring i SV og Rødt! Hele tida har jeg tenkt at denne stemmen til Sp må gjelde like mye lokalt som sentralt. Det forutsetter noen helt andre svar enn til nå! Om man i det hele tatt kan kalle det for svar? Så mye mer enn «God dag, mann! Økseskaft» er det vel ikke? (gjelder ikke bare Senterpartiet).

Mens jeg enda OPTIMISTISK venter på POSITIVT svar fra ALLE partier, kjenner jeg på en raslende lyd fra hjernebarkens skjelleark: Det er toner fra sangen til Karoline Krüger og Sigvart Dagsland: «Ka e du (dokk) redd for?», mens jeg med klossete arbeidsfingre setter mobilalarmen på 7 dager. D.S.