(Nordnorsk debatt)

Jeg har lenge vurdert om også jeg måtte melde meg inn i samemanntallet, for å kunne stemme ved kommende valg.

NSR og samarbeidspartnerne deres på Sametinget, Ap og Sp, fører en politikk, som etter min mening er svært uheldig for de kommende generasjoner. Det virker som de er motstandere av all form for næringsvirksomhet, bortsett fra reindrifta.

De vil ikke tillate kraftlinjer, ikke vindmøller, ikke gruvedrift eller oppdrett, og i hvert fall ikke olje og gass, så fremt de ikke får kontroll over økonomien i virksomheten.

Er dette et samfunn jeg tror at mine barnebarn kan leve i?

Nei dessverre, så ser jeg ikke at med dagens sammensetning i Sametinget at de har noen fremtid i dette fylket. Slik det er nå så er det kun de som driver med reindrift som skal prioriteres og legges til rette for. De andre skal ikke ha tilgang til arbeidsplasser, naturen, jakt og fiske etc.

Jeg selv er helt klar på at vi må ivareta både samisk og kvensk kultur, samt reindrifta. Men, dette skal ikke skje på bekostning av resten av innbyggerne i Finnmark. Slik jeg ser det så er det ikke riktig at mine barnebarn blir diskriminert over en urett som ble gjort for flere generasjoner siden. Fornorskninga var en villet politikk da den fant sted, og man gjør ikke en urett godt igjen ved å begå en ny.

Hva kan vi så gjøre for at man skal ta vare på og behandle alle innbyggerne i nord rettferdig?

Jo, da bør man gjøre som jeg har gjort. Jeg har meldt meg inn i samemanntallet, og samtidig i Nordkalottfolket.

Nordkalottfolket er det eneste partiet som er til for alle innbyggerne i Nord. Alle skal ha de samme rettighetene når de bor i her.

Nordkalottfolket vil selvfølgelig ta vare på både kvensk og samisk kultur og reindrift, men ikke ved å diskriminere resten av innbyggerne.

De fleste som har bodd i generasjoner i nord, har nok en god blanding av samisk, kvensk og norsk blod i årene.

Det betyr i så fall at de fleste kan og bør melde seg inn i samemanntallet. Det er kun gjennom deltagelse i valgene at vi kan forandre politikken, slik at den tar hensyn til alle som bor i Nord.

Det ser heldigvis ut til å blåse en vind over Finnmark, hvor mange nå ser at de må melde seg inn i samemanntallet.

Det ser ut som at makteliten ved sametinget allerede er bekymret for at så mange melder seg inn i manntallet.

Det som kanskje er betenkelig, er at så mange med adresse utenom Sametingets kjerneområde har stemmerett ved valgene. Det er jo ikke de som føler på kroppen hva vedtakene som blir gjort fører til for oss som bor her. De er helt klart ikke like opptatt som oss over at Finnmark skal være et levende samfunn, og ikke et naturreservat. Jeg har en følelse av at Sametinget for ofte er på kollisjons kurs med innbyggerne i kommunene de fatter vedtak om.

I Sametingets arbeidsorden § 19 «Taletid og debatt», kan man lese at de som taler på samisk får 33% ekstra taletid under debatter.

Hmm, ja dette er jo en bestemmelse som skikkelig gnir det inn hos de som har mista sitt samiske språk, til fordel for de som har fått beholde språket sitt.

Det simultantolkes jo til tre samiske språk, samt til norsk, så taletiden burde vel være den samme uavhengig av hvilket språk innlegget fremføres på.

Vi er i Finnmark avhengige av å ha et fungerende næringsliv for at vi skal kunne snu den negative befolknings utviklingen.

Sametingets oppførsel i næringslivssaker bidrar ikke til at bedrifter ønsker å etablere seg, skape arbeidsplasser, samt å investere i Finnmark fylke.

Hva skal til for at Finnmarks fremtid blir god for våre etterkommere?

  • Vi trenger satsing på infrastruktur, for at vi skal få til etableringer.

  • Vi er avhengige av at 420-linja blir realisert helt til Varangerbotn, for at vi skal kunne tilby næringslivet forutsigbar levering av strøm.

  • Vi trenger fortgang i Green Ammonia Berlevåg sitt prosjekt i Berlevåg, som vil bidra til at vi også er med på det grønne skiftet.

Vi trenger et Sameting som ønsker å bruke sine ressurser slik at fraflyttingen fra fylket bremses og snur.

Med ønske om et Finnmark og et Nord, hvor vi drar lasset sammen og legger til rette for de kommende generasjoner uavhengig av etnisitet og de tidligere generasjoners handlinger.