Hver gang en rosa pose skifter hender, holder det liv i flere kriserammede arbeidsplasser: - Jeg er stolt over å bidra

Koronakrisen har rasert en hel bransje i Tromsø. Neil og kollegene gjør alt de kan for at de som fortsatt holder koken, skal nå sine kunder.