Ifølge Dagens Næringsliv ville Hurtigruten stanse tildelingen av kontrakten på fire kystruteskip til konkurrenten Havila. Fram til rett før påske hadde Hurtigruten monopol på daglige seilinger langs kysten, men etter at konkurrenten la inn et lavere tilbud, skal nå Havila drifte fire av elleve kystruteskip i ti år fremover.

Hurtigruten valgte 5. april å sende inn en formell klage til Samferdselsdepartementet - men fikk en snarlig avvisning. Dermed ble kontrakten undertegnet med konsernsjef Per Sævik i Havila Holding tirsdag formiddag.

– Det er vel felles for alle monopolister fra ytterste høyre til ytterste venstre. Dette er forutsigbart og ikke uventet fra Hurtigrutens side.De liker ikke at man bryter seg inn i monopolet deres, sa Sævik til Dagens Næringsliv samme dag.

- Bekymret

Begrunnelsen fra Hurtigrutens side gjaldt bekymring om både Havilas økonomi og brudd på kvalifikasjonskravene.

- Kystruten er ekstremt viktig. Det så vi sist denne påsken da Finnmark var isolert på grunn av uvær og ras. Det er behov for daglig tilbud, på en ekstremt krevende kystrute. Vi er bekymret for kvaliteten på tilbudet når de nye kontraktene starter i 2021, sa Hurtigrutens kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten til DN.

I klagen stilte Hurtigruten også spørsmål ved selskapets likviditet, og hevdet den ikke var god nok til å kunne drifte kystruten.

Havila måtte imidlertid sende inn både dokumentasjon til departementet på at konsernet har «den finansielle kapasitet og likviditet som er nødvendig» for å bygge og drive de nye kystruteskipene, samt selvskyldnergaranti.

- Samferdselsdepartementets vurdering er at det ikke har foreligget en plikt til å avvise tilbudet fra Havila Holding, og klagen er ikke tatt til følge, opplyste pressevakt Henrik Jonassen i Samferdselsdepartementet i en e-post til DN.

Vestlandsrederiet har nå gjort en investering på 3,5 milliarder kroner, og Sævik sa seg fornøyd med kontrakten - til tross for at de vil få mindre betalt per skip enn Hurtigruten.