Det har vært flere demonstrasjoner blant annet på Hurtigrutakaia i Tromsø i forbindelse med konflikten.

41 streikevakter og demonstranter må møte på tiltalebenken i Nord-Troms tingrett etter aksjoner på Hurtigrutekaia i sommer.De 41 har alle nektet å vedta et forelegg på 4000 kroner for å ha nektet å fjerne seg fra stedet innen fem minutter slik de fikk påleegg om fra politiet. Det uklart om alle de tiltalte kommer til å møte når saken starter 4. november. Det er satt av fire dager til saken.

– Det var et sjokk at de konkluderte som de gjorde. Alt det vi har prøvd å få til i løpet av de siste 20 årene, er nå i henhold til dommen tilbake til utgangspunktet, sier nestleder Terje Samuelsen i Norsk Transportarbeiderforbund til NTB.

NHO og LO/NTF var uenige om hvem som skal kunne drive losse- og lastearbeid for fartøyer med en total lasteevne på 50 tonn og mer som går fra norsk havn eller omvendt. I avtalen heter det at losse- og lastearbeidet skal utføres av nettopp losse- og lastearbeidere. Men unntatt er «all lossing og lasting ved bedriftens egne anlegg hvor bedriftens egne folk anvendes til lossing eller lasting.»

NTF har hevdet at dette unntaket gjelder bedrifter der lossingen og lastingen skjer i forbindelse med bedriftens produksjon. NHO mente på sin side at private selskaper kan benytte egne ansatte dersom selskapet driver godshåndteringen på kaia. Det er uavhengig av om bedriften driver produksjon eller kun håndtering av gods.

Arbeidsretten mener NHOs fortolkning er den riktige, og fastslår samtidig at det er tariffpartene, og ikke Arbeidsretten, som må trekke den nærmere grensen for unntaksregelen. Dommen fra Arbeidsretten kan ikke ankes.

Den eksisterende tariffavtalen ble inngått 10. mai i år og løper fram til våren 2016. Da må altså partene bli enige om eventuell ny ordlyd og fortolkning av unntaksregelen. (©NTB)