Med den nye, eksklusive kontrakten, må Tore kanskje oppbemanne: - Det er opp til oss hvor dyktige vi er

- Dette blir kjempespennende, sier daglig leder Tore Nordahl i Dyrøymat.