Kulturarbeider og forfatter Rebekka Brox Liabø ble i kommunestyret onsdag tildelt Tromsø kommunes likestillingspris. Den fikk hun for sin omfattende innsats blant annet med å hjelpe andre til å uttrykke seg.

Hun står for eksempel bak prosjektet «Snakk for deg sjøl» der ungdom får hjelp til å sette ord på utfordringer knyttet til skole, ungdomstid og frafall.

Prosjektet ble også utviklet til et teaterstykke ved Hålogaland Teater.

Hjelp i fengsel

– Hun har også arrangert skriveverksted for eldre, innsatte i fengsel og for brukere av Kirkens bymisjon, heter det i kommunens begrunnelse for å gi likestillingsprisen til Liabø.

Hun har ikke bare jobbet med å lære bort skrivekunst. Liabø bidrar også til å bygge fellesskap på tvers av kulturer gjennom et prosjekt som «Hær e Æ!»

– Hun samler ungdom fra hele verden, og skaper et fellesskap som ungdommen selv beskriver som «en ekstra familie».

I nettverket«Brobyggeren» samler Liabø også kulturaktører i Tromsø med mål om å bidra til at byens kulturtilbud skal blir tilgjengelig for enda flere.

– Magic can happen

Prisvinneren ble onsdag tildelt kunstverket «Kiss B» laget av Rino Larsen. På bildet finnes teksten «Magic can happen».

– Det kan være det, men det vi vet er at målrettet og bevisst arbeid også «can happen», slik som det har gjort i tilfelle med vinneren, sa ordfører Gunnar Wilhelmsen i sin tale til Liabø.

Prisen består også av 25.000 kroner.