Hultstedt: – Vi tar ingen sjanser på flere brudd, så nå er det uniformerte vakter på plass på hotellene