De tok byggingen av Langsundforbindelsen helt til Høyesterett. I dag kom avgjørelsen

Artikkelen er over 2 år gammel

Høyesterett har forkastet anken fra Reinøy reinbeitedistrikt om nødvendigheten av konsekvensutredning for utbyggingen av Langsundforbindelsen.