Høyesterett forkastet anke fra mor som la ut bilder av datteren på Facebook

Av