– Hovedfokuset er å finne leddet ut fra Mack og videre ut til alle kjøperne vi har avdekket

Politiet saumfarer de siktedes økonomiske bevegelser.