Holt skulle være utstillingsvindu for nordnorsk landbruk. Nå vil bøndene ut av samarbeidet

Frykter stiftelsen vil gå i konkurranse med lokalt landbruk.