(Nordnorsk debatt)

I flere leserinnlegg i fylkets aviser er det ingen som svarer på min saklige kritikk av pride, FRI-foreningens agenda eller politikk som bygger på skeiv teori. I mangelen på gode argumenter brukes i stedet kreative stråmenn og flere andre logiske brister. Sjelden har usaklige leserinnlegg fått så mye spalteplass som dere som går for å ta mannen og ikke ballen som det heter. Som jeg svarte redaktør i Altaposten, faktabasert argumentasjon om Pride handler ikke om holdninger.

En realistisk observasjon er at homofile og lesbiske finner vi i alle posisjoner i alle samfunnslag, fra minister til pensjonister, de er populær i media og har hovedroller i serier og filmer. En kan trygt si at rettighetskampen er vunnet, alle har frihet til å leve med den de vil, og det synes jeg er bra. Det er ikke noen som vil ta fra homofile denne retten til samliv.

Dessverre vil noen oppleve at åpenhet om deres seksualitet kan utløse negative reaksjonerog også straffbare handlinger. Vi kan lese om enkelte som forteller at folk roper skjellsord etter dem i Finnmark, “jævla homo” ble nevnt. Vi kan også høre kulturminister Abidh Raja som vil at Oslo Pride skal betales over skatteseddelen vår med fast årlig millionbeløp i støtte. Begrunnelsen? At “vi” trenger en holdningsendring fordi homofile blir enda spyttet etter og utsatt for vold.

Som 1. kandidat i KrF kan jeg med sikkerhet si at de som trenger en slik holdningsendring finnes neppe blant mine kjernevelgere. Aktive kristne er ikke de som roper “jævla homo” eller klinker til andre mennesker med knyttneven på grunn av legning eller utseende. Faktisk er kristne de homofiles beste venn. Dette skriver redaktør Bjarte Ystebø:

“- Skulle man legge til grunn det medieskapte fiendebildet kristne utgjør mot homofile, skulle man tro at det farligste stedet å være homofil i Norge er i Giske, på Karmøy, i Flekkefjord eller Kristiansand. Men det er det ikke. Kristne er de homofiles beste venner, forbedere og omsorgspersoner. I hvert fall er det det kristne idealet vi strekker oss etter.”

Vi kan se bekreftelse på akkurat detved at de rangerte topp 40 landene som omtales som “gay-friendly” finner vi 38 kristne land. Det kan se ut til at premisset for å leve ut sin legning eller kjønnsidentitet på en trygg måte handler om at de rundt deg lever etter kristne verdier og normer. Mange aner ikke at de norske lover også bygger på den store kloke boken som det fremste utgangspunkt for frihet til individet og for rettferdighet i samfunnet.

Kristne verdier som nestekjærlighet og menneskeverd med de bibelske budene er bærekraftig for samfunnet og skaper trygge rammer og forutsigbarhet for oss selv og våre naboer. Derfor vil KrF løfte fram vår kristne kulturarv, fordi kjenner vi røttene våre er vi tryggere i møte med nye mennesker og kulturer.

Med kristne verdier har våre forfedre lagt grunnlaget som gjør at vi lever i det beste landet i verden, som også for homofile og andre minioriteter er trygt og godt. Derfor er trosfrihet viktig å ivareta, og kanskje den fremste friheten vi har. For i det øyeblikket vår trosfrihet innskrenkes, reduseres alle andre friheter også, og vi blir blendet for hvilken retning samfunnet tar.

Tilbake til utgangspunktet - holdningsendring i samfunnet:

Dersom målet er holdningsendring som betyr at folk slutter å spytte etter homofile eller slå de ned, ja da har vi oppskriften lett tilgjengelig. Mer kunnskap om kristendom: i undervisning, på statskanalen og i samfunnet generelt. Det har KrF også programfestet.

Stem KrF så gjør vi det sammen, bygger et trygt og godt samfunn for minoriteter og for individuell frihet til å leve som man vil, samtidig som familien blir sett på som den viktigste byggesteinen av alle. Vårt høyeste politiske mål er å tilrettelegge for at alle barn får en trygg og god oppvekst som varer livet ut. Med en meningsfylt hverdag i arbeidslivet og frihet til trosutøvelse som slutt går over i en verdig alderdom.

Vinnerformelen er enkel: Verdiskaping over hele landet + kristne verdier = gir det beste grunnlag for å ivareta menneskeverdet gjennom alle livets faser.

Kanskje det er dette som må til for å løfte Finnmark vekk fra førsteplass på voldstoppeni gjennom 60 år, altså en kulturendring. Tross alt beskriver psykologspesialister at det vi ser i Finnmark er ikke problemer på individnivå, men et samfunnsproblem. “- På høyt tid at finnmarkingene tar dette innover seg”, mener voldsforsker. Selv om det neppe er mine kjernevelgere som har stått for denne forferdelige voldssstatistikken heller, tror jeg at med flere som stemmer på KrF vi vil sammen få til en positiv og nødvendig endring. Lokalt, regionalt og nasjonalt.

Hvordan vi vil ha det handler om verdier, og derfor trenger Norge et sterkt og tydelig verdiparti.

Stem på KrF, og få #TrulsPåTinget