Holder dette tallet seg på samme nivå, kan korona-pandemien være borte fra Norge til sommeren