Holder all dokumentasjon hemmelig: Tromsø havn nekter å offentliggjøre USA-dialog

Tromsø havn vil ikke offentliggjøre møtereferater, eposter og annen kontakt det kommunale havnen har hatt med den amerikanske marinen. Føyer seg inn i rekken av useriøs behandling av en slik viktig sak, sier Rødt.