(Nordnorsk debatt)

Alarm! Noen sover i timen! Klarer ikke å følge med. Klarer ikke å konsentrere seg. Klarer ikke å tenke klart. Klarer ikke å ta kloke valg. Men nå er det på tide å våkne opp, Tromsø kommune! Dere har forsovet dere. Stå opp nå! Barna våre skal ikke sove i timen. Ikke dere heller. Så følg med her.

Trekk pusten dypt - kjenn hvordan lungene fylles og kroppen får ny energi. Pust sakte ut før du leser videre. Ikke glem å puste.

Karbondioksid (CO₂) dannes av stoffskiftet i kroppen og finnes i luften vi puster ut. Flere studier viser sammenhenger mellom høye konsentrasjoner av CO₂ i inneluft og helseplager som hodepine og slimhinneirritasjon, nedsatt arbeidskapasitet og mistrivsel.

Grensa går ved 1000 ppm. Dersom CO2- innholdet overstiger 1000 ppm, er det et tegn på at ventilasjonen er for dårlig for antall personer som oppholder seg i rommet (Ibid). På Tromsdalen skole er det nå målt opp mot 1800 mmp. Innendørs - på en arbeidsplass for 500 barn i alderen 5-12 år. I klasserom hvor barna skal lære seg å lese og skrive, lære seg å regne, lære seg om samhold og demokrati, lære seg å ta kloke valg. Det er tross alt de som skal ta valgene for oss senere i livet. De trenger at vi hjelper dem. De trenger at vi er gode forbilder som velger klokt.

Høye CO2-nivåer er ikke alene på lista over feil og mangler. På over sju sider beskriver kommuneoverlegen feil og mangler ved skolen. Toalettene er så slitt at de ikke gjør tilfredsstillende renhold mulig. Mange toaletter er satt med spanskvegger som gir mulighet for innsyn. I dagens digitale verden er ikke dette en akseptert løsning. Denne løsningen kan føre til mobbing og utrygghet, som ofte er årsak til at elevene vegrer seg for å bruke toalettene. I tillegg lukter de urin på grunn av vanskelig renhold.

Skolens godkjenning er nå trukket tilbake. Det jobbes med utbedring. Sakte. Ja, det jobbes altfor sakte. Samtidig som tissetrengte elever med hodepine går glipp av fysak, lesing og regning. De lærer ikke om demokrati lenger. Det er ikke det at de ikke vil. De klarer bare ikke.

Lovnad om nytt skolebygg. FAU har jobba for nytt skolebygg til våre barn over flere tiår. Vi har vært inne i investeringsbudsjett, men ikke turt å juble for med et lett pennestrøk var vi plutselig ute igjen. For et par år siden stod elevrådet på torget og ba kommunen stoppe kutt i skolen - de ble heller ikke hørt. Så da mista vi i tillegg lærere og måtte fylle opp klasserommene med enda flere elever.

Nå er vi den glemte skolen. Siden vi var inne på investeringsbudsjettet en kort periode, ble vi sparka ut på alle andre budsjetter - vi skulle jo få ny skole, men den gang ei. Kommunen har derfor ikke vedlikeholdt skolegården heller. Det betyr at fire husker i skolegården vaier sideveis i takt med elevene som sitter på dem, dessverre må huskene ned nå, for de ikke lenger er godkjent.

Takplater ramla ned. - Ja, du hørte riktig. Denne uka ramla også takplater på skolekjøkkenet ned. Intensjonen var god. De skulle fylle på isolasjon, men noe gikk galt underveis, så elevene fikk ikke brukt kjøkkenet denne uka.

Modulbygget som ble satt opp som en midlertidig løsning for å få plass til 500 elever er formelt sett nå ulovlig, siden tidsbegrensa brukstillatelse på fire år er gått ut. Resultater fra nye målinger etter sommeren viser også at to av tre klasserom i modulbygget viser for høye CO2-nivåer. Allerede tidlig på morgenen er nivåene helseskadelig.

Tromsø kommune! Det er ikke forsvarlig og drive undervisning ved Tromsdalen skole. Verken ute eller inne. FAU har meldt inn brudd på opplæringsloven atter en gang. Og vi gir oss ikke!

Tromsø kommune gi de 500 elevene i Tromsdalen tilfredsstillende lokaler! Og la Tromsdalen få ny skole!