Det er Fiskeribladet som omtaler søkerlisten til stillingen. Fiskeridirektoratets nåværende sjef, Liv Holmefjord, har sittet i to åremålsperioder, som går ut høsten 2020.

Fiskeridirektøren blir ansatt av Nærings- og fiskeridepartementet på åremål som varer seks år av gangen. Man kan maksimalt sitte to åremål, altså til sammen 12 år i stillingen. Liv Holmefjord fikk sitt andre åremål høsten 2014, og kan derfor ha stillingen til høsten 2020.

Ifølge Fiskeribladet er Siri Meling fra Egersund, en sterk kandidat til stillingen. Hilmarsen jobber i dag i SINTEF.

 • Amundstad, Jo (43) M, 5232 Paradis, Chief Executive Officer and Owner, veterinær
 • Babanics, Brigitta (26) K, 5097 Bergen
 • Berset, Helge (49) M, 5152 Bønes, Kommunalsjef Samfunnsutvikling i Vaksdal
 • Breivik, Christoffer (27) M, 5212 Lepsøy, Service Engineer
 • Hesby, Frode (55) M, 4014 Stavanger, Administrerende direktør, gründer
 • Hilmarsen, Øyvind (47) M, 9009 Tromsø, Senior forretningsutvikler
 • Lingaraju, Jaddivada (57) M, 500018 Hyderabad, Chief Executive Officer
 • Lysø, Magnus (21) M, 7900 Rørvik, Student
 • Meling, Siri (57) K, 4370 Egersund, Regiondirektør i Fiskeridirektoratet region sør
 • Monsen, Kåre (54) M, 5008 Bergen, Avdelingsdirektør, Familie og pensjonsytelser
 • Myrtvedt, Bjørn (56) M, 5179 Godvik, Daglig leder
 • Økland, Ask (51) M, 5010 Bergen, Advokat i Pelagisk Forening
 • Rodrígez, Liz Adriana (26) K, 5379 Steinsland
 • Ronæs, Einar (50) M, 1524 Moss, Partner/seniorrådgiver (Selvstendig næringsdrivende)
 • Tveitt, Geirr (41) M, 5600 Norheimsund
 • Valanes, Brede (33) M, 9023 Krokelvdalen