Herman langer ut mot Bodø: - En småby som en ikke skulle tro hadde 50.000 innbyggere

Av