(Fremover)

Vær- og lysforhold var så dårlige at det ikke skal ha vært mulig å oppdage øya Mosken på trygg avstand. Først da flyet var 10 sekunder unna øya, svingte det unna.

– Hendelsen som inntraff 11. mars 2020 var svært alvorlig og marginene som skilte den fra en katastrofal ulykke var meget små. Dette gjør sterkt inntrykk på meg som sjef for Luftforsvaret, skriver Tonje Skinnarland i sine merknader etter den forsvarsinterne undersøkelsen av hendelsen, ifølge Forsvarets Forum.

Hendelsen, som skjedde i forbindelse med vinterøvelsen Cold Response 2020 kunne med andre ord fått samme utfall som da Hercules en «Siv» kolliderte med Kebnekaise 15. mars i 2012. Ulykken skjedde etter at flyet var på tur fra Evenes, på et transportoppdrag for å hente utstyr i Kiruna, i forbindelse med vinterøvelsen Cold Response 2012. Fem av mannskapet omkom i havariet.

Hendelsen for fire måneder siden skjedde da to Hercules transportfly skulle fly fra Bodø til Evenes. Oppdraget, som i utgangspunktet var en såkalt utsjekkstur for en av pilotene om bord i Hercules-flyet, ble utvidet til å inkludere en lavflygning sammen med kampfly.

Det var den ene av de to transportflyene som altså måtte foreta en unnamanøver for å unngå kollisjon med terrenget på øya Mosken mellom Værøy og Røst.

– Under øvelse Cold Response i 2020 øvde to transportfly fra 335 skvadron, underlagt 134 luftving, på formasjonsflyging. Formasjonsflygingen var under visuelle forhold i lav høyde med bruk av nattoptikk. Mot slutten av oppdraget kom formasjonen utilsiktet nær øya Mosken, hvorpå det fremste flyet i formasjonen måtte foreta en unnamanøver for å unngå kollisjon med terrenget, skriver Forsvaret i en pressemelding.

– Det er viktig å avklare hva som har skjedd og hvorfor det skjedde slik at vi kan lære og forbedre oss i hele organisasjonen, uttaler generalmajor Tonje Skinnarland, sjef Luftforsvaret i pressemeldingen.

– Luftforsvaret tar både hendelsen og oppfølgingen av den svært alvorlig. Gjennom undersøkelsen er det identifisert flere områder der det er rom for læring og forbedring. Sjef Luftforsvaret har gitt oppdrag videre i egen organisasjon for å sikre oppfølging av rapportens sikkerhetstilrådninger. I tillegg har hun gitt ytterligere føringer til Luftforsvarets organisasjon for å sikre læring og kontinuerlig forbedring, står det videre i pressemeldingen.

Les også:

Les også: