Her vil de nekte mannen å gå: – Da slås det alarm

For første gang i Finnmark skal omvendt voldsalarm tas i bruk, såfremt dommen blir stående. Forsvareren har allerede varsler at saken blir anket.