Her står Jørgen på taket av hytta. Bare utedoen vises

Se godt på dette bildet. Under snøhaugen Jørgen Sundby står på er klatreklubbens hytte.