Her ligger tankbilen full av olje i grøfta: - Om det oppstår lekkasje og renner olje er det alvorlig