Her har kommunen store planer for Tromsø. Men en 30 år lang kontrakt om parkering står i veien

En 30 år lang kontrakt om parkering kan stoppe ønskene om byutvikling i området sør for Framsenteret. – Dette framstår som en meget lang kontrakt som ikke tar hensyn til alle sider ved byutvikling, sier daværende varaordfører Jarle Aarbakke – som signerte avtalen.