UP har mandag hatt flere fartskontroller i Storfjord og Balsfjord.

Det er høy trafikk på E6 med hjemfart fra pinseferie. Og mange hadde det i overkant travelt på 50-sonen gjennom Oteren.

11 bilførere fikk forenklet forelegg for fartsovertredelser.

Lenger nord hadde bilistene mindre problemer med å overholde 80-sonen. Her ble ingen tatt.

Men på 70-sonen i Kantornes ble det igjen fangst. Fem førere fikk forenklet forelegg her.

På strekningen Laksvatn-Vollan ble det holdt i kontroll i 90-sonen. Her økte farten enda mer. 12 bilførere fikk forenklet forelegg for høy fart.

En av disse nektet å vedta forelegget og blir anmeldt, melder Troms politidistrikt.