Her gjøres det klart for TIFF i anderledesåret: Det blir gratis, men ...