Her gjør Willy alt klart for det nye sykehuset: – Tomta er diger

I fjæra på Rossmolla har anleggsmaskiner gravd, fylt ut og lagt kampesteiner siden 8. april. – Vi skal ha grunnen klar til det første bygget i løpet av mai.